Det svenska science fiction-året

by Mats Dannewitz Linder

All files are in PDF format except as noted

Sedan ganska länge ges det dock ut inte så få sf-böcker i Sverige; de flesta av dem erkänns också som sf och recenseras även välvilligt på kultursidorna. Det kan därför vara dags att göra ett försök med en svensk ”årsbok” över det gångna sf-året i stil med vad som har gjorts i Tyskland i över 30 år, och (men inte längre) i Frankrike och Kanada och kanske i andra länder som jag inte känner till.

Avsikten är att täcka allt som har rört sig vad gäller sf under det föregående året och som har varit tillgänglig för dem som behärskar svenska. Det vill säga allt som är skrivet på svenska eller som har översatts till svenska, inklusive förstås inte bara böcker utan filmer/video/radio/poddar/bloggar osv.


Today, science fiction is widely published in Sweden – in various forms: books, films, tv series, as well as material on the internet, also about science fiction; at least compared to some decades ago. Therefore, I believe it is time to start a Swedish “yearbook” such as has been done in Germany for many years; also (but no longer) in France and Canada, and maybe other countries that I don’t know about.

The intention is cover everything that has happened in the field of science fiction during the previous year and has been available to everyone who understands Swedish – that is, everything that has been written in, or translated into, Swedish, including of course not only books but also film/video/radio/pods/blogs, and so on.

Det svenska science fiction-året 2017
Det svenska science fiction-året 2018

Last revised: 23 September, 2019

Return to eFanzines.com home page

Site counter